Title      : BAN-11 ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ತಳಹದಿ
Subject      : Anthropology
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 24/263
Total Price      : Rs.      : 191
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸ್ವರೂಪ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ Total views (1310)  
ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದಂಶ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬ ......
Pages: 10
Price: Rs 0   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ Total views (468)  
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವರು,ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ&# ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಜೈವಿಕ (ಶಾರೀರಿಕ) ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರ Total views (461)  
ಪ್ರಪಂಚದ ಸಹಸ್ರಾರು ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗಗಳೊಡನೆ ,ಮಾನವ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಆತನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಪುರಾತತ್ವ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ Total views (461)  
ಪುರಾತನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮಾನವನ ಗತಕ& ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಭಾಷಾ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ Total views (465)  
ಭಾಷೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೈದ್ದಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾ&# ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಅನ್ವಯಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ Total views (476)  
ಅನ್ವಯಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವನ ಅಗತ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯರೂಪದ ಪರಿಸ್&# ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ Total views (387)  
ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಅಥವಾ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನವು ಒಂದು. ಜ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ Total views (390)  
ಮಾನವನ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಆರಂಭದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ Total views (386)  
ರೋಗ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದರೆ ಅತಿಶಕೋಕ್ತಿ ಆಗಲಾರದು. ಆದರೆ, ಪ್ń ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ Total views (387)  
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ Total views (390)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ, ಪರಿಸರದ ವಿಧಗಳು, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಪರಿಸರ ಅ&# ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಮಾನವಿಕ ಅಧ್ಯಯನ Total views (419)  
ಮಾನವಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ ......
Pages: 4
Price: Rs 3   
 
ಮಾನವ ವಿಕಾಸ Total views (386)  
ಜೈವಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಮಾನವನ ಜೈವಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಮಾನವ ವಿಭಿನ್ನತೆ Total views (388)  
ಮಾನವ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಎಂದರೆ ಮಾನವ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಭಿನ್ನತŇ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಮಾನವ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ Total views (394)  
ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಮಾನವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ Total views (391)  
ಜೀವಿಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲ&# ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ Total views (398)  
ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜನನ ನಂತರದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ, ಅಂತಃಪ್ರಜನನ ಮತ್ತು ಸಂಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು Total views (391)  
ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರುಹುಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳು ಒಂದ& ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕತೆ Total views (391)  
ಮಾನವರು ಸಮಾಜ ಜೀವಿಗಳು ಸಮಾಜವಿಲ್ಲದೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಮಾನವರು ಇಚ್ಛಿಸು& ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಸಮುದಾಯ, ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ Total views (399)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವೆಂಬುದರ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾಗಳು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ Total views (472)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣł ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5   
 
ಬಂಧುತ್ವ ಮತ್ತು ಬಂದಧುತ್ವದ ಶಬ್ದ ಕುಲ ಮತ್ತು ಮನೆತನ Total views (396)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂಧುತ್ವದ ಅರ್ಥ. ಬಂಧುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂಶಗಳು, ಬಗೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಗ ......
Pages: 23
Price: Rs 17.25   
 
ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ Total views (398)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಅಂಶಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಸರಳ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ತೆ Total views (393)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥಹ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ,ಶ್ರಮಜೀವನ ಶ್ರ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 


Go to top