Title      : BHI-11 ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೨೬ರ ವರೆಗೆ
Subject      : History
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 24/307
Total Price      : Rs.      : 220
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಆಕರಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ Total views (428)  
ಈ ಘಟಕವು ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವನ ದಿನ ......
Pages: 18
Price: Rs 0   
 
ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ Total views (420)  
ಇತಿಹಾಸ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ-ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕೃ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ -ನಾಗರಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು Total views (1341)  
ಹಿಂದಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆಕರł ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು (ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲ) Total views (422)  
ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಸಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾł ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ವೇದಗಳೋತ್ತರ ಸಮಾಜ - ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂತನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು Total views (420)  
ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ನಂತರದ ಕಾಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸಧರ್ಮಗಳು ಉದಯವಾಗುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವನ್ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಹೊಸ ಮತಗಳ ಉದಯ- ಜೈನಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭೌದ್ದಧರ್ಮ - ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸ್ಮಸ್ಕ್ರುತಿಯ ಮೇಲೆ Total views (428)  
ಕ್ರಿ ಪು. ಆರನೇ ಶತಮಾನವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾಲ.ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು &# ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಮಹಾಜನಪದಗಳು - ಗಂಗಾಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಉದಯ Total views (622)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬ನೇಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ೧೬ ಮಹಾಜನಪದಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ಅವń ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ- ಅಶೋಕ-ಜ್ಞಾನವಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ -ಆತನ ಧರ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸುಖೀರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ - ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ Total views (319)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಮೌರ್ಯನ ಹಿನ್ನಲೆ ಮತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಸ್ನ& ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಮೌರ್ಯರ ಅವನತಿ-ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಿಥಿಲವಾಗಲು -ವಿದೇಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪ್ರಭಾವ Total views (327)  
ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮೆರೆದ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗೆ ಪತನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಿತು ಮತ್ತು ಮ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಗುಪ್ತರ ಉದಯ-ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು-ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಸಾಹಿತ್ಯ - ವಿಜ್ಞಾನ - ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ Total views (394)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತ ń ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಗುಪ್ತರ ನಂತರದ ಕಾಲ-ವರ್ಧನರ ಉದಯ-ಪ್ರಾಚೀನ-ಭಾರತಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಪ್ರಗತಿ- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ - ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋವ್ಯಶಾಲ್ಯ Total views (398)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ನಂತರದ ಕಾಲದ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ವರ್ಧನರ ಏಳಿಗೆಯ ł ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಅವನತಿ- ತುಂಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಉದಯ-ರಜಪೂತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ Total views (375)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಅವನತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಉದಯಕ್ಕ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ - ಶಾತವಾಹನರು - ಸಂಗಂ ಯುಗ - ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ Total views (380)  
ಈ ಘಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ, ಶಾತವಾಹನರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ń ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಉದಯ - ಕದಂಬರು ಮತ್ತು ಗಂಗರು - ಪ್ರಬಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಉದಯ - ಚಾಲುಕ್ಯ - ಪಲ್ಲವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು Total views (386)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬರ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತು ತಲಕಾಡು ಗŀ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಆಡಳಿತ - ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಸಮಾಜ - ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆ Total views (374)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ಚೋಳರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ-ಆಡಳಿತ-ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ-ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ-ನಗರೀಕರಣ-ಕೃಷಿ-ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ Total views (497)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೋ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು ಕ್ರಿ.ಶ.೯೭೩ - ೧೧೮೯ Total views (387)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಮನೆತನದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಶಗ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು - ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ -ನಾಯನಾರರು ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರರ - ಶಂಕರ - ರಾಮಾನುಜ - ಮಧ್ವ ಮತ್ತು ಬಸವ Total views (412)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ಮಹತ್ವ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಕೇಂದ್ರೀಯ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಭುತ್ವ-ಸಿಂಧ್ ಮೇಲೆ ಅರಬರ ಆಕ್ರಮಣ - ಟರ್ಕ್ ರ ದಾಳಿ -ಪರಿಣಾಮಗಳು Total views (381)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಬರ ಸಿಂಧ್ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರņ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ-ಕುತುಬ್-ಉದ್ದಿನ್ ಐಬಕ-ಅಲ್ತಮಷ್- ರಜಿಯ- ಬಲ್ಬನ್ Total views (427)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟರ್ಕರ ಆಕ್ರಮಣ, ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತನಾಧಿಪತ್ಯ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಖಿಲ್ಜಿಗಳು-ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ-ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Total views (686)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಿಲ್ಜಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ತುಘಲಕರು-ಮಹಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ -ಆತನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು -ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Total views (645)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿ ಹೇಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ತುಘಲಕ್ - ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಸಯ್ಯದರು ಮತ್ತು ಲೂದಿಗಳು - ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಅವನತಿ Total views (385)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಜನಹಿತಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವಿದ್ಯಬ್ಯಾಸದಲ್ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಭಾರತದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಭಾವ- ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿ - ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉದಯ Total views (520)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 


Go to top