+91 94484 797 60 | 80 2343 2823info@ksoustudymaterial.com

  
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ
SUBJECT : M.Ed
AUTHOR : KSOU
PUBLISHED ON : 09/09/19
NUMBER OF PAGES : ( 17 Pages)
PRICE : Rs 8.5

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಗ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಹಾಗೂ. ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೋಭಾವ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ.


Back to Top