Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Content Download Procedure

     
ಪರಮಾಧಿಕಾರ
SUBJECT : Political Science
AUTHOR : KSOU
PUBLISHED ON : 26/11/13
NUMBER OF PAGES : ( 7 Pages)
PRICE : Rs 5.25

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ, ಪರಮಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣ, ಅದರ ವಿಧಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಪರಮಾಧಿಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಲಾಂಶವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2020 Interline Publishing. All rights reserved.