Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ
Subject      : Indian Constitution, Human Rights and Environmental Studies
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 24/274
Total Price      : Rs.      : 200
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಥ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ Total views (313)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದು ......
Pages: 11
Price: Rs 0   
 
ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ Total views (295)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಏಕೆ ಬೇಡಿಕ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವņ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ Total views (366)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ರಚನೆಯ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿಧಾನಗಳು Total views (362)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್Ņ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು Total views (298)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು , ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತŃ ......
Pages: 20
Price: Rs 15   
 
ರಾಜ್ಯನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು Total views (810)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ಪ್ರ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸತ್ತು - ಲೋಕ ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ Total views (603)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ರಚನೆ, ಸಂಘಟನೆ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ Total views (363)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ, ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ / ಮೊಕದ್ದಮೆ Total views (283)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಛನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ, ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ - ಶಾಸಕಾಂಗ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ Total views (367)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ರಚನೆ, ಸಂಘಟನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನņ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಭಾರತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ - ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು Total views (284)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಭಾರತ ಸಂವ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು Total views (282)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅರ್ಥ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ Total views (299)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು,ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ Total views (309)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು, ಮಾನವ ಹಾಗೂ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗ ಭೇದಗಳು, ಹಿಂಸೆ ಹಾಗೂ ಜೀನೋ ಸೈಡ್ ನ ಎರಡು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ Total views (291)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಿಂಗಬೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೇಯ ಕೊಲ್ಲುŅ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಐರೋಪ್ಯ ಅಂಗ - ಅಮ್ನೆಷ್ಟಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ Total views (286)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊ ......
Pages: 6
Price: Rs 4.5   
 
ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಜಾಪಭುತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರ ಸಂಘಟನೆ Total views (287)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘನತೆ ದೊರಕಿಸುŅ ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಿತಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ) ಪರಿಪಾಲಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಸಮಿತಿ Total views (290)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ - ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಪರಿಸರದ - ಭಾಗಗಳು - ಭೌತಿಕ, ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ Total views (298)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ , ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ ......
Pages: 6
Price: Rs 4.5   
 
ಪರಿಸರದ ಕಲ್ಪನೆ: ಪರಿಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು Total views (296)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಕಾಲಜಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು , ನಂತರ ಜೀವ ಪರ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು - ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ Total views (295)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಅಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ ......
Pages: 6
Price: Rs 4.5   
 
ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು Total views (293)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಂತರ ಮಾನವ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು - ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ Total views (308)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ - ವಾಯು, ಜಲ, ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ Total views (308)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಧಗಳನ್ನು, ಮಾಲಿನ್ಯ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2020 Interline Publishing. All rights reserved.