Interline Publishing
 [email protected] +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Set up video

 
  
Title      : MSN-12 ಅಭಿಜಾತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ - ನಾಟಕ (ಪಠ್ಯಗಳು)ಮತ್ತು ಅಭಿಜಾತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
Subject      : Sanskrit
Author      : KSOU
Publisher      : K S O U
Chapters/Pages      : 25/637
Total Price      : Rs.      : 464
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ರೂಪಕಗಳಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ - ವಿಕಾಸಗಳು Total views (691)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆ, ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತೆ, ಮಹತ್ವ ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ......
Pages: 22
Price: Rs 0  
 
ರೂಪಕಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವೇಚನೆ Total views (688)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ, ನೃತ್ತ, ನಾಟಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ವೈ......
Pages: 34
Price: Rs 25.5  
 
ಕವಿ - ಕಾವ್ಯ ವಿಚಾರ Total views (689)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ನಾಟಕಕಾರ, ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಹತ್ವ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಜೀವನ, ಕಾ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5  
 
ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲದ ಪರಿಚಯ Total views (692)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಕಥೆ, ಆ ಕಥೆಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನು ಮಾಡಿದ ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75  
 
ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲ - ಪ್ರಥಮೋದಂಕಃ Total views (695)  
ಈ ಘಟಕವು ನಿಮಗೆ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನ 'ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲಂ' ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಅಂಕವನŇ......
Pages: 36
Price: Rs 27  
 
ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲ - ದ್ವಿತಿಯೋದಂಕಃ Total views (694)  
ಈ ಘಟಕವು ನಿಮಗೆ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕದ ಎರಡನೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75  
 
ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲ - ತ್ರಿತಿಯೋದಂಕಃ Total views (693)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕದ ಮೂರನೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿ......
Pages: 27
Price: Rs 20.25  
 
ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲ - ಚತುರ್ಯೋದಂಕಃ Total views (692)  
ಈ ಘಟಕವು ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷ್ಕಂ......
Pages: 35
Price: Rs 26.25  
 
ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಙಮಯ Total views (692)  
ಸಂಸ್ಕೃತವು ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಸ್ಥೂಲವ......
Pages: 27
Price: Rs 20.25  
 
ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು - ೧ Total views (692)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾಕಾವ್ಯ......
Pages: 31
Price: Rs 23.25  
 
ವಿದ್ವತ್ ಕಾವ್ಯಪರಂಪರೆ Total views (698)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವತ್ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ......
Pages: 32
Price: Rs 24  
 
ಇತರ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು Total views (700)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುಲ&......
Pages: 28
Price: Rs 21  
 
ಜೈನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು Total views (700)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಕವಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಪ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25  
 
ಲಘು ಕಾವ್ಯಗಳು Total views (698)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಘು ಕಾವ್ಯಗಳಾದ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ, ದೂತ ಕಾವ್ಯ, ನೀತಿ ಕಾವ್&#......
Pages: 54
Price: Rs 40.5  
 
ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳು Total views (703)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಬಾಣನ ಕಾದಂಬರಿ, ದಂಡಿ, ತಿಲಕಮಂಜರೀ, ಉದಯ......
Pages: 24
Price: Rs 18  
 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು Total views (707)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಚರಿತ, ಗೌಡವಹೋ, ನವಸಾಹಸಾಂಕಚರಿತ, ಬಿಲ್ಹಣ, ಕಲ್ಹಣ, ಕುಮಾರಪಾಲ......
Pages: 20
Price: Rs 15  
 
ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ Total views (703)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ಕಥಾ, ಬೃಹತ್ಕಥಾಶ್ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ, ಬೃಹತ್ಕಥಾಮಂಜರಿ, ಕಥಾಸರಿತ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5  
 
ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವರೂಪ Total views (691)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ, ನಾಟ್ಯಭೇದಗಳು, ಉಪರೂಪಕಗಳು, ನಾ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75  
 
ನಾಟ್ಯಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ರೂಪಕಾಂತರ್ಗತ ವಿವರಗಳು Total views (695)  
ಈ ಘಟಕದಲಿ ನಾಟ್ಯಾಂಶಗಳು, ನಾಟಕದ ವಸ್ತು, ಅರ್ಥೋಪಕ್ಷೇಪಗಳು, ಶ್ರಾವ್ಯಾಶ್ರಾವ್......
Pages: 20
Price: Rs 15  
 
ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಉಚ್ಚ್ರಾಯಕಾಲ Total views (699)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕಗಳು, ಭಾಗವತ ಆಧ ......
Pages: 24
Price: Rs 18  
 
ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕಾಲೀನ ನಾಟಕಗಳು Total views (700)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕಗಳು, ಭಾಗವತ ಆಧ ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5  
 
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಚಂಪೂ ಸಾಹಿತ್ಯ Total views (708)  
ಈ ಘಟಕದ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಂಪೂ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ,ಚಂ&......
Pages: 16
Price: Rs 12  
 
ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತ ಚಂಪೂಗಳು Total views (713)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಯಾವ ಯಾ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5  
 
ಪುರಾಣ ಚಂಪೂಗಳು Total views (709)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ರಚಿಸಿರುವ ಚಂಪೂಕಾವ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾ&#......
Pages: 21
Price: Rs 15.75  
 
ಜೈನ, ದಾರ್ಶನಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ,ಸಾಮಾಜಿಕ,ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಂಪೂಗಳು Total views (714)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಜೈನ ಮತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ ಯಾವ ಚಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ......
Pages: 20
Price: Rs 15  
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2017 Interline Publishing. All rights reserved.