Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Set up video

 
  
Title      : MSN-15 ಅಲಂಕಾರ ೧
Subject      : Sanskrit
Author      : KSOU
Publisher      : K S O U
Chapters/Pages      : 16/289
Total Price      : Rs.      : 206
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತೃವಿನ ವಿಚಾರ Total views (596)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಯೋಗದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದņ......
Pages: 16
Price: Rs 0  
 
ಸಂಗ್ರಹ, ಕಾರಿಕ ಮತ್ತು ನಿರುಕ್ತ Total views (592)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಕಾರಿಕ ಮತ್ತು ನಿರುಕ್ತ ಎಂಬ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನುನೀಡಲಾ ......
Pages: 23
Price: Rs 17.25  
 
ರಸ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ Total views (592)  
ರಸವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರ್ವಯವಾಗಿರಲಿ, ದ್ರುಶವಾಗಿರ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5  
 
ರಸ ಮತ್ತು ಭಾವ, ರಸೋತ್ಪತ್ತಿ Total views (593)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಸ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ರಸಗಳ ವರ್ಣ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75  
 
ಶೃಂಗಾರ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕರುಣ Total views (595)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರರಸ, ಶೃಂಗಾರದ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ವಿಪ್ರಲಂಭಶೃಂಗಾರ ಮತ್ತು ಕರುನ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5  
 
ರೌದ್ರದಿಂದ ಶಾಂತದರೆಗೆ Total views (594)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರೌದ್ರರಸದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪ, ವೀರರಸ, ಭಾಯಾನಕರಸ, ಬೀಭತ್ಸರ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75  
 
ಭಾವಗಳು, ವಿಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭಾವಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು Total views (593)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾವಗಳು, ವಿಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭಾವಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭಾವಗಳ ವಿಧಗಳು ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25  
 
ಸ್ಥಾಯಿಭಾವಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು Total views (594)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರತಿ, ಹಾಸ, ಶೋಕ, ಕ್ರೋಧ, ಉತ್ಸಾಹ, ಭಯ, ಜುಗುಪ್ಸೆ, ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75  
 
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಭಾವಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರ್ವೇದದಿಂದ ಮೋಹದವರೆಗೆ Total views (582)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಭಾವಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ನಿರ್ವೇದ, ಗ್ಲಾನಿ, ಶಂಕಾ, ಅಸೂಯ, ಮದ, &......
Pages: 21
Price: Rs 15.75  
 
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಭಾವಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಔತ್ಸುಕ್ಯದವರೆಗೆ Total views (581)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ, ಧೃತಿ, ವ್ರೀಡಾ, ಚಪಲತಾ, ಹರ್ಷ, ಆವೇಗ, ಜಡತಾ, ಗರ್ವ, ವಿಷಾದ ಮತ್......
Pages: 19
Price: Rs 14.25  
 
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಭಾವಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿದ್ರಾದಿಂದ ವಿತರ್ಕದವರೆಗೆ Total views (581)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾ, ಸುಪ್ತ, ಅಮರ್ಷ, ಉಗ್ರತಾ, ವ್ಯಾಧಿ, ಮರಣ, ವಿತರ್ಕ, ಅಪಸ್ಮಾರ, ವ......
Pages: 24
Price: Rs 18  
 
ಸಾತ್ತ್ವಿಕಭಾವಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ Total views (582)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಭಾವಗಳ ವಿವರಣೆ, ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿಭಾವಗಳ ಪ್ರಯೋಗ, ರŅ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75  
 
ಕುವಲಯಾನಂದ - ಪೀಠಿಕಾಭಾಗ Total views (594)  
ಈ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಲಂಕಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ......
Pages: 16
Price: Rs 12  
 
ಕುವಲಯಾನಂದ - ಉಪಮಾಲಂಕಾರ Total views (584)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಮಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಗು......
Pages: 12
Price: Rs 9  
 
ಕುವಲಯಾನಂದ - ಲುಪ್ತೋಪಮಾಲಂಕಾರ Total views (585)  
ರಸವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರ್ವಯವಾಗಿರಲಿ, ದ್ರುಶವಾಗಿರ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25  
 
ಕುವಲಯಾನಂದ - ಅನನ್ವಯ, ಉಪಮೇಯೋಪಮಾ, ಪ್ರತೀಪ Total views (595)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನೀವು ಅನನ್ವಯ, ಉಪಮೇಯೋಪಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಪ ಎಂಬ ಅಲಂಕಾರಗŅ......
Pages: 16
Price: Rs 12  
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2017 Interline Publishing. All rights reserved.