Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : BPS- 11 ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ದಾಂತ
Subject      : Political Science
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 24/251
Total Price      : Rs.      : 182
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ದಾಂತ Total views (409)  
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ .ಇದು 'ರಾಜ್ಯ' ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕು ......
Pages: 11
Price: Rs 0   
 
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳು Total views (435)  
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಮಬದ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ನಿಯ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ರಾಜ್ಯದ - ಅರ್ಥ-ವ್ಯಾಖ್ಯೆ Total views (1109)  
ರಾಜ್ಯವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು.ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ& ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
:ಪರಮಾಧಿಕಾರ-ಅರ್ಥ-ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು Total views (1432)  
ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಮುಲಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು & ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳು Total views (447)  
ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿರುವ &# ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ -ರಾಜ್ಯದ ಜೈವಿಕ ಸಿದ್ದಾಂತ Total views (360)  
ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿದ್ವಾಂಶರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ -ದೈವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ , ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು Total views (431)  
ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಸಂಘಟ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿದ್ದಾಂತ -ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ ,ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಜೆ. ಜೆ ರೂಸೊ Total views (1173)  
ರಾಜತ್ವ ದೇವದತ್ತವಾದದ್ದೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ,ಫ್ರಾನ್&# ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ Total views (265)  
ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ದೈವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ,ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ,ಮಾತೃ ಪ್ರŃ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಹಕ್ಕುಗಳು -ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ,ಕರ್ತವ್ಯಗಳು -ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ Total views (262)  
ರಾಜ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿ&# ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಹಕ್ಕುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ Total views (422)  
ಹಿಂದಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು-ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಆದರ್ಶ ಸಿದ್ದಾಂತ Total views (490)  
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಖಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಧೋರಣೆಗಳು ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಕಾನೂನು Total views (273)  
ಈ ಘಟಕವು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ Total views (261)  
ಈ ಘಟಕವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥ , ಮಹತ್ವ ,ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗೆಗಳು Total views (274)  
ಈ ಘಟಕವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೋಪಾಯಗಳು Total views (271)  
ಈ ಘಟಕವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ರಕ್ಷಣೋಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರ& ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಸಮಾನತೆಯ ಅರ್ಥ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಬಗೆಗಳು Total views (285)  
ಈ ಘಟಕವು ಸಮಾನತೆಗೆ ಸಮಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಮಾನತೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಮಹತ್ವ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅರ್ಥ,ಸ್ವಭಾವ, ಮೂಲಗಳು, ಮತ್ತು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು Total views (299)  
ಈ ಘಟಕವು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂ& ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ -ಅರ್ಥ ,ಸ್ವರೂಪ, ವಿಧಗಳು,ಪೂರ್ವಾವಶ್ಯಕತೆಗಳು,ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. Total views (281)  
ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಸಮತಾವಾದ -ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು Total views (595)  
ಸಮಾಜವಾದದ ಪಂಥಗಳು ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಥಗಳ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.ಬಂಡವಾಳ ಸಮಾಜ ಪದŇ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಸಮಾಜವಾದ - ಅರ್ಥ ,ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಸಂಘ ಸಮಾಜವಾದ (ಗಿಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಂ), ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಯಜಮಾನ್ಯವಾದ (ಸಿಂಡಿಕ್ಯಾಲಿಸಂ) ಪ್ರಜಾ ಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜವಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ Total views (363)  
ಸಮಾಜವಾದವು ೧೯ ನೇ ಶತಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ& ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ವ್ಯಕ್ತಿವಾದ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ (ಪ್ರಯೋಜಕತಾವಾದ) Total views (527)  
ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಏ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ - ಅರ್ಥ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ Total views (434)  
ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಖೀ ರಾಜ್ಯವೆಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯವು ಕಲ್ಯ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ - ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ Total views (253)  
ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜವು ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ .ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅ ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2020 Interline Publishing. All rights reserved.