Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Set up video

    Subscription offer
         (Unlimited Download)
Amount Validity
र 100 6 months
र 200 1 year
     
Title      : BEU-11 ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರಗಳು
Subject      : Education
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 24/392
Total Price      : Rs.      : 285
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ Total views (473)  
ಮಾನವ ಜೀವಿ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಅದ್ಬುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ......
Pages: 15
Price: Rs 0   
 
ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Total views (374)  
ಶಿಕ್ಷಣವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಸಾವಿನತನಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗ& ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳು Total views (374)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಗಳು ಹಾಗು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತಕರ ಕೊಡುಗೆಗಳು Total views (381)  
ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಚಿಂತಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು Total views (460)  
ಈ ಬ್ಲಾಕಿನ ಹಿಂದಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿಯ ಚಿಂತಕರಾದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜೀ, ಠಾಗೋರ್ ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75   
 
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ Total views (379)  
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವ Total views (329)  
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಆಧಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ & ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ರಚನೆ Total views (1870)  
ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತಿಮವಾದ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥ&# ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಂಥಗಳು Total views (338)  
ಈ ಹಿಂದಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತತ್ವ ಶ ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Total views (328)  
ಆಧಾರ ತತ್ವವಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವು ಬೆಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಶ& ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಮೌಲ್ಯಗಳು Total views (333)  
ಹಿಂದಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ Total views (406)  
ಇಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಗೊಂದಲ ಹೊ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ವೇದಕಾಲೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ Total views (425)  
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಭೌದ್ದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Total views (535)  
ವೇದ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾನವನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Total views (422)  
ಈ ಬ್ಲಾಕ್ನಿ ಹಿಂದಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇದ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬŇ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ Total views (431)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿಸುವ ಜವಾಬ್&# ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ- I Total views (341)  
ಹಿಂದಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ ......
Pages: 20
Price: Rs 15   
 
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ- II Total views (424)  
ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ & ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ Total views (722)  
ಈ ಘಟಕವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್& ......
Pages: 23
Price: Rs 17.25   
 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ Total views (422)  
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುತ್& ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ Total views (339)  
ಹಿಂದಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರ್ಥ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಯೋಗಗಳು Total views (407)  
ಇದುವರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ......
Pages: 19
Price: Rs 14.25   
 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Total views (341)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5   
 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸ Total views (440)  
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಖವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಮಾ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2019 Interline Publishing. All rights reserved.