Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

    Subscription offer
         (Unlimited Download)
Amount Validity
र 100 6 months
र 200 1 year
     
Title      : MSN-12 ಅಭಿಜಾತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ - ನಾಟಕ (ಪಠ್ಯಗಳು)ಮತ್ತು ಅಭಿಜಾತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
Subject      : Sanskrit
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 25/637
Total Price      : Rs.      : 464
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
      To download unlimited content for FREE. Please Subscribe Subscribe Now
ರೂಪಕಗಳಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ - ವಿಕಾಸಗಳು Total views (696)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆ, ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತೆ, ಮಹತ್ವ ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ  ......
Pages: 22
Price: Rs 0   
 
ರೂಪಕಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವೇಚನೆ Total views (693)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ, ನೃತ್ತ, ನಾಟಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ವೈ ......
Pages: 34
Price: Rs 25.5   
 
ಕವಿ - ಕಾವ್ಯ ವಿಚಾರ Total views (693)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ನಾಟಕಕಾರ, ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಹತ್ವ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಜೀವನ, ಕಾ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲದ ಪರಿಚಯ Total views (695)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಕಥೆ, ಆ ಕಥೆಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನು ಮಾಡಿದ ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲ - ಪ್ರಥಮೋದಂಕಃ Total views (698)  
ಈ ಘಟಕವು ನಿಮಗೆ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನ 'ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲಂ' ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಅಂಕವನŇ ......
Pages: 36
Price: Rs 27   
 
ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲ - ದ್ವಿತಿಯೋದಂಕಃ Total views (698)  
ಈ ಘಟಕವು ನಿಮಗೆ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕದ ಎರಡನೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲ - ತ್ರಿತಿಯೋದಂಕಃ Total views (696)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕದ ಮೂರನೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿ ......
Pages: 27
Price: Rs 20.25   
 
ಅಭಿಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತಲ - ಚತುರ್ಯೋದಂಕಃ Total views (695)  
ಈ ಘಟಕವು ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷ್ಕಂ ......
Pages: 35
Price: Rs 26.25   
 
ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಙಮಯ Total views (697)  
ಸಂಸ್ಕೃತವು ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಸ್ಥೂಲವ ......
Pages: 27
Price: Rs 20.25   
 
ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು - ೧ Total views (710)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ......
Pages: 31
Price: Rs 23.25   
 
ವಿದ್ವತ್ ಕಾವ್ಯಪರಂಪರೆ Total views (701)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವತ್ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ......
Pages: 32
Price: Rs 24   
 
ಇತರ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು Total views (703)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುಲ& ......
Pages: 28
Price: Rs 21   
 
ಜೈನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು Total views (704)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಕವಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಪ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಲಘು ಕಾವ್ಯಗಳು Total views (702)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಘು ಕಾವ್ಯಗಳಾದ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ, ದೂತ ಕಾವ್ಯ, ನೀತಿ ಕಾವ್&# ......
Pages: 54
Price: Rs 40.5   
 
ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳು Total views (730)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಬಾಣನ ಕಾದಂಬರಿ, ದಂಡಿ, ತಿಲಕಮಂಜರೀ, ಉದಯ ......
Pages: 24
Price: Rs 18   
 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು Total views (710)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಚರಿತ, ಗೌಡವಹೋ, ನವಸಾಹಸಾಂಕಚರಿತ, ಬಿಲ್ಹಣ, ಕಲ್ಹಣ, ಕುಮಾರಪಾಲ ......
Pages: 20
Price: Rs 15   
 
ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ Total views (706)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ಕಥಾ, ಬೃಹತ್ಕಥಾಶ್ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ, ಬೃಹತ್ಕಥಾಮಂಜರಿ, ಕಥಾಸರಿತ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವರೂಪ Total views (700)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ, ನಾಟ್ಯಭೇದಗಳು, ಉಪರೂಪಕಗಳು, ನಾ ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75   
 
ನಾಟ್ಯಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ರೂಪಕಾಂತರ್ಗತ ವಿವರಗಳು Total views (698)  
ಈ ಘಟಕದಲಿ ನಾಟ್ಯಾಂಶಗಳು, ನಾಟಕದ ವಸ್ತು, ಅರ್ಥೋಪಕ್ಷೇಪಗಳು, ಶ್ರಾವ್ಯಾಶ್ರಾವ್ ......
Pages: 20
Price: Rs 15   
 
ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಉಚ್ಚ್ರಾಯಕಾಲ Total views (702)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕಗಳು, ಭಾಗವತ ಆಧ ......
Pages: 24
Price: Rs 18   
 
ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕಾಲೀನ ನಾಟಕಗಳು Total views (706)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕಗಳು, ಭಾಗವತ ಆಧ ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5   
 
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಚಂಪೂ ಸಾಹಿತ್ಯ Total views (712)  
ಈ ಘಟಕದ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಂಪೂ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ,ಚಂ& ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತ ಚಂಪೂಗಳು Total views (718)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಯಾವ ಯಾ ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5   
 
ಪುರಾಣ ಚಂಪೂಗಳು Total views (712)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ರಚಿಸಿರುವ ಚಂಪೂಕಾವ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾ&# ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75   
 
ಜೈನ, ದಾರ್ಶನಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ,ಸಾಮಾಜಿಕ,ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಂಪೂಗಳು Total views (720)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಜೈನ ಮತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ ಯಾವ ಚಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ ......
Pages: 20
Price: Rs 15   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2019 Interline Publishing. All rights reserved.