Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : BPY-11 ಮೂಲ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
Subject      : Psychology
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 24/315
Total Price      : Rs.      : 231
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ Total views (486)  
ಜೀವಿಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನೋ&# ......
Pages: 11
Price: Rs 0   
 
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ Total views (286)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಳಕಂಡ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳು ಭಾಗ- ೧ Total views (243)  
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋದನೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೂರೂ ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ &# ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳು ಭಾಗ- ೨ Total views (272)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರ& ......
Pages: 19
Price: Rs 14.25   
 
ವರ್ತನೆಗೆ ಜೈವಿಕ ಮೂಲಗಳು Total views (252)  
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್&# ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಧಿ ನರಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Total views (285)  
ಮಾನವನ ಶಾರೀರಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನರಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದು ವ್ಯಕ್ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಸಂವೇದನೆಗಳು Total views (215)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಸಂವೆದ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ದೃಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂವೇದನೆಗಳು Total views (216)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಂವೇದನೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಗಳು ನರಮಂಡ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಅವಧಾನ Total views (380)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವಧಾನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವ Total views (384)  
ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Total views (225)  
ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವದ ದೋಷಗಳು Total views (227)  
ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸ&# ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ Total views (259)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವು& ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಸಂವೇಗಗಳು Total views (347)  
ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂವೇಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ&# ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಕಲಿಕೆ Total views (324)  
ಕಲಿಯುವಿಕೆಯು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಥಾರನ್ & ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಕಲಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು Total views (252)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ. ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಸ್ಮರಣೆ Total views (267)  
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸ್ಮರಣೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅಂಶಗ& ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ವಿಸ್ಮರಣೆ Total views (228)  
ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಸ್ಮರಣೆಯ ಅರ್ಥ, ವಿಸ್ಮರಣೆಯ ಸ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ Total views (234)  
ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂ&# ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಿಕೆ Total views (254)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು, ಬುದ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಲಬ್ದ ವಿತರಣ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ Total views (231)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಾಸ ಹ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಮಾಪನಗಳು Total views (494)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾಪನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ&# ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಆಲೋಚನೆ Total views (593)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ& ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ವಿವೇಚನೆ Total views (241)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿವೇಚನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಕಲ& ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2021 Interline Publishing. All rights reserved.