Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : MKN-11 ಅಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ - ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ - ಕಾವ್ಯ
Subject      : Kannada
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 28/569
Total Price      : Rs.      : 415
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಕಾವ್ಯ: ಸ್ವರೂಪ,ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಪಾಶ್ತ್ಯತ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌರ್ವಾತ್ಯರ ಪ್ರಭಾವ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ Total views (461)  
ಅಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಧೀರ್ಘವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ......
Pages: 20
Price: Rs 0   
 
ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ : ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ Total views (466)  
ಸರಿಸುಮಾರು ಎಂಟು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಸ್ತ& ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5   
 
ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ: ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರೇರಣೆ ,ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ Total views (470)  
ಅಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನವ್ಯವೂ ಒಂದು ಕಾಲ - ಕಾವ್ಯ ಪರಿಸ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಬಂಡಾಯ - ದಲಿತ: ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರೇರಣೆ ,ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ Total views (465)  
ಅಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡಾಯ - ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ......
Pages: 23
Price: Rs 17.25   
 
ಕವಿ, ಕಾವ್ಯ, ಪ್ರಭಾವ,ಪ್ರೇರಣೆ Total views (418)  
ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಕರ್ತೃವಾದ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿ ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ Total views (424)  
ಘಟಕ ೨ರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಸಂಧ್ಯೆ - ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಕುರಿತ ಗೀತೆಗಳು Total views (426)  
ಘಟಕ ೩ರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ಪಠೄ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೆಲುವಿನ ಈ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಲತೆ - ಹೂವು - ಹಸಿರು ಕುರಿತು ಗೀತೆಗಳು Total views (427)  
ಘಟಕ ೪ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಲತೆ, ಹೂವು, ಹಸಿರು ಕುರಿತ ಗೀತೆಗಳ ವರ್ಣನ ......
Pages: 19
Price: Rs 14.25   
 
ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪರಿಚಯ Total views (514)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಾಹಿ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ Total views (414)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ "ನೀರು ಲೋಹದ ಚಿಂತೆ" ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಅ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ನೀರು ಲೋಹದ ಚಿಂತೆ : ಕವನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Total views (666)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜಯಾದಬ್ಬೆಯವರ "ನೀರು ಲೋಹದ ಚಿಂತೆ" ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಎಲ್ಲಾ ಕವ ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆ Total views (414)  
ನೀರು ಲೋಹದ ಚಿಂತೆ ಕವನಸಂಕಲನದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿತೆಗಳ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಕವಿಕಾವ್ಯ : ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ Total views (451)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಕವಿಯ ಬಾಲ್ಯ, ವಿದ್ಯಭ್ಯಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ......
Pages: 47
Price: Rs 35.25   
 
ಪ್ರಕೃತಿ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೀತೆಗಳು Total views (452)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಮರ್ಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ......
Pages: 29
Price: Rs 21.75   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೀತೆಗಳು Total views (456)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ದತೆ , ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ Ņ ......
Pages: 40
Price: Rs 30   
 
ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆ Total views (446)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಕವಿಯ ಬಾಲ್ಯ, ವಿದ್ಯಬ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿ ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಕವಿ - ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ Total views (449)  
ಘಟಕ ೧ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಗಳ ವಿವರ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಪದ್ಯಭಾಗ ೧ Total views (452)  
ಈ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕದ ಉದ್ದೇಶ - ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ  ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಪದ್ಯಭಾಗ ೨ Total views (513)  
ಘಟಕ ೨ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅಡಿಗರ ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಸಂಕಲನದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ವಿಮರ್ಶೆ Total views (456)  
ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕದ ಉದ್ದೇಶ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯುವಿರಿ.ಸಂಕಲನದ ಹಿನ್ನ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಕವಿ, ಕಾವ್ಯ : ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ Total views (350)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬದುಕು, ಬರಹ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಸ ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5   
 
ತೆರದ ಬಾಗಿಲು : ಕವನಗಳ ವಿಶ್ಲೀಷಣೆ - ೧ Total views (342)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾಗಿಲು ಕವನದ ಸಂಕಲದ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿವಿಧ ವಿಷń ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5   
 
ತೆರದ ಬಾಗಿಲು : ಕವನಗಳ ವಿಶ್ಲೀಷಣೆ - ೨ Total views (422)  
ಸಂಕಲನದ ಕವಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯಾನುಸಾರ ಗುರುಥಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಕವನಗಳ ......
Pages: 23
Price: Rs 17.25   
 
ತೆರದ ಬಾಗಿಲು : ಕವಿ- ಕೃತಿ,ವಿಮರ್ಶೆ Total views (393)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿತವರ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಗದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ : ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು Total views (738)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿಪಠ್ಯಕೃತಿಯಾಗಿರುವ 'ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು' ಕಾವ್ಯದ ಕವಿ ಡಾ. ಸಿದ್ದಲņ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ದಲಿತ - ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ Total views (697)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ, ಲಕ್ಷಣ, ಅದರ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ಸಿದ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು - ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ Total views (412)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಹದಿನಾರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು - ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ- ೨ Total views (434)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕವಿ ಮತ್ತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೂಲ ರಚನŇ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2021 Interline Publishing. All rights reserved.