Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : MKN-15 ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ
Subject      : Kannada
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 36/616
Total Price      : Rs.      : 455
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಜಾನಪದ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ Total views (370)  
ಜಾನಪದ, ಅಧ್ಯಯನದ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ನಾನಾ ನಿಟ್ಟಿń ......
Pages: 10
Price: Rs 0   
 
ಜಾನಪದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಠ್ಯ Total views (427)  
ಜನಪದದ ಒಳಗೇ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ತಾತ್ವಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅವರ ಕಥೆ, ಗೀತೆ, ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ Total views (365)  
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರದ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯ& ......
Pages: 19
Price: Rs 14.25   
 
ಜನಾಂಗ ಸ್ವರೂಪ, ಕುಲ- ಕುಲದೇವತಾರಾಧನೆ, ಧರ್ಮ, ನಿಷೇಧ Total views (388)  
ಪತ್ರಿಕೆ ೫ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ೨, ೩, ೪, ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ&# ......
Pages: 28
Price: Rs 21   
 
ಜಾನಪದ ಸ್ವರೂಪ Total views (296)  
ಜಾನಪದ ತತ್ವ- ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ Total views (295)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿದ್ವಾಂಸ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ Total views (292)  
ಜಾನಪದ ಚಟುವಟಿಕಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗೆಗಿದ್ದ ಧೋರಣೆಯನ್ನ& ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಜಾನಪದ ತತ್ತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ - ಜನಪದ ಕಲೆ Total views (290)  
ಎಪ್ಪತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಪದಕಲೆಯ ಬಗೆಗೆ ಇದ್ದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಜನಪದ ಗೀತೆ Total views (334)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಗೀತೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ವಭಾವ, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅದರ ಉಗಮ ವಿಕಾಸಾದಿ ಮತ್&# ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಲಾವಣಿ Total views (291)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಉಗಮ ವಿಕಾಸದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರ್ಚೆಗŅ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಜನಪದ ಕಥೆ Total views (302)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವರ್ಗೀಕರಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಚಯ ಹņ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಗಾದೆಗಳು Total views (679)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗಾದೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಉಗಮ, ವಿಕಾಸ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಒಗಟು Total views (380)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಒಗಟಿನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವರ್ಗೀಕರಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸು ......
Pages: 23
Price: Rs 17.25   
 
ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ : ಸಂಸಾರ Total views (377)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
Pages: 31
Price: Rs 23.25   
 
ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ : ಸಮಾಜ Total views (291)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿಯ ಸಮಾಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಲಿಯುವಿರಿ.
Pages: 31
Price: Rs 23.25   
 
ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ : ದೈವ Total views (282)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಪದರ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ದೈವಸ್ತುತಿಯ ಅನಂತ ಮುಖಗಳ ಪರಿ ......
Pages: 27
Price: Rs 20.25   
 
ಗಾದೆಗಳ : ಅರ್ಥ,ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ Total views (295)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗಾದೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ& ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಬೀದಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳೆದೋ : ಭಾಗ- ೧ Total views (331)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 'ಬೀದಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳೆದೋ' ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತತಂತೆಯೇ ಚರ್ಚಿಸಲಾł ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಬೀದಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳೆದೋ : ಭಾಗ- ೨ Total views (290)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಾದೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬುದನ್ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ Total views (419)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಪದರಂಗಭೂಮಿ, ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹುಟ್ಟು, ಜನಪದ ರಂಗಕಲೆಯ ವಿಕಾಸ, ರಂಗಭೂ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಸಂಗ್ಯಾ - ಬಾಳ್ಯಾ : ನಾಟಕಕಾರ, ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ Total views (309)  
ಸಂಗ್ಯಾ - ಬಾಳ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ರಂಗಕೃತಿ. ಈ ಘಟಕದಲ್ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಸಂಗ್ಯಾ - ಬಾಳ್ಯಾ : ಭಾಗ - ೧ Total views (285)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ಯಾ - ಬಾಳ್ಯಾ : ಭಾಗ - ೧ರಲ್ಲಿ ಗಣ್ಣಪದ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ಯಾ - ಬಾಳ್ಯಾ ಗ ......
Pages: 39
Price: Rs 29.25   
 
ಸಂಗ್ಯಾ - ಬಾಳ್ಯಾ : ಭಾಗ - ೨ Total views (286)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ಯಾ - ಬಾಳ್ಯಾ : ಭಾಗ - ೨ರಲ್ಲಿ ಗಣ್ಣಪದ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ಯಾ - ಬಾಳ್ಯಾ ಗ ......
Pages: 26
Price: Rs 19.5   
 
ಸಂಗ್ಯಾ - ಬಾಳ್ಯಾ : ಕೃತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ Total views (290)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ಯಾ - ಬಾಳ್ಯಾನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು, ಅವುಗಳ ಗುಣ, ಸ್ವಭಾವಗಳ ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಸ್ವರೂಪ, ಲಕ್ಷಣ, ವರ್ಗೀಕರಣ Total views (280)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಚಕ ರೂಪದ ಜಪದ ಕಥೆಗಳು ಸಂವಹನಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ, ನಿರೂಪಕ(ಕಥೆಗಾń ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75   
 
ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ವರ್ಗೀಕರಣ Total views (286)  
ಈ ಘಟಕದ ಸರಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯń ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಜನಪದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಥೆಗಳು Total views (270)  
ಜಾನಪದ ಚಟುವಟಿಕಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗೆಗಿದ್ದ ಧೋರಣೆಯನ್ನ& ......
Pages: 38
Price: Rs 28.5   
 
ಒಗಟುಗಳ ಸ್ವರೂಪ - ಸಿದ್ಧಾಂತ Total views (274)  
ಎಪ್ಪತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಪದಕಲೆಯ ಬಗೆಗೆ ಇದ್ದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಒಗಟುಗಳು ಭಾಗ - ೧ Total views (271)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಗಟುಗಳ ಕೃತಿಯ ಒಳಗಿನ ಕೆಲವು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಒಗಟುಗಳು ಭಾಗ - ೨ Total views (272)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಒಗಟುಗಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧುನಿಕ ಸಂದರ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಪ್ರವೇಶಿಕೆ Total views (261)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ವೈಕರಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ, ಐತಿಹ ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ದಂಗೆ Total views (284)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ದಂಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು, ದಂಗೆಯ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ Total views (271)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು Total views (286)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಕಾನೂನು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಕ್ಷೋ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಸಂಗ್ಯನ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸಾವು Total views (290)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾವಣಿಯ 'ವಸ್ತು'ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನವ್ವನ ಸೊಸೆ Total views (289)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನವ್ವನ ಸೊಸೆಯ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಬಗ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2021 Interline Publishing. All rights reserved.