Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : MPSY-12 ವರ್ತನೆಯ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು
Subject      : Psychology
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 35/621
Total Price      : Rs.      : 459
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಜೈವಿಕಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ Total views (243)  
ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನೊಳಗಿನ ವಿಚಾರ, ಅನಿಸಿಕೆ, ಯೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅŅ ......
Pages: 16
Price: Rs 0   
 
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಧ್ಯಯನ Total views (240)  
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಜೈವಿಕಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು Total views (253)  
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಶೋದಕರು ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ಈ ń ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಜೀವೋತ್ಪತ್ಯಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣತಂತುವಿನ Total views (242)  
ಜೀವಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಈಗ ಅತೀ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ವಿಗ್ನನವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಮೂ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಮಾನವ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳು Total views (246)  
ವಿಕಸನದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್& ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಗೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಭ್ರೂಣಾವಧಿ Total views (244)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ನರಮಂಡಲದ ಸ್ಥೂಲಸಮೀಕ್ಷೆ Total views (225)  
ಮಾನವ ಶರೀರವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಿದೆ ಕ್ರಮಬದ್ಹಾರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ&# ......
Pages: 20
Price: Rs 15   
 
ಪ್ರಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಪೃಷ್ಟಭಾಗದ (ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ) ರಚನಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು Total views (225)  
ನರಮಂಡಲವು ಶರೀರದ ನಿರ್ದಾರಕ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೇಂ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ನರಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ Total views (225)  
ಮಾನವ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಕಗಳಿವೆ, ಒಂದು ರಚನೆ ಅಥವಾ ಗೋಚರಿಸು ವ ಮುಕವಾದರೆ ಇ  ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಮೆದುಳಿನ ಲಿಂಗಭೇದಗಳು Total views (230)  
ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆ ಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಿ ದಿರಿ. ಹಿಮ್ಮೆŃ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ಅನುವರ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ (ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸಾ ಲಜಿ) Total views (225)  
ಅನುವರ್ತನ ಗಳು ಪರಿಸರದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಚೋದನೆ ಗಳಿಗೆ ರೂಢಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನೈಚ್ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಗ್ರಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವೇದಕ ಅಂಗಗಳು Total views (222)  
ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ವನ್ನು ಹೊಂದಲು ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಭಾಷೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಜೈವಿಕತೆ Total views (226)  
ಈ ಘಟಕವು ಮಿದುಳಿನ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅದರ ಗಳನ್ನ ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75   
 
ಜೈವಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ (ರಿದಮ್) Total views (220)  
ಈ ಘಟಕವು, ಜೈವಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ ಲಯಬದ್ದತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಮಾನವನ ವ&# ......
Pages: 24
Price: Rs 18   
 
ಅಂತಃ ಸ್ರಾವಗ್ರಂಥಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಾಳಗ್ರಂಥಿ ಶಾಸ್ತ್ರ Total views (235)  
ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಸ್ರಾವ ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಈ ಘಟಕ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಾń ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ಸಮಾಜಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (ಸೊಶಿಯೋಬಯಾಲಜಿ) Total views (230)  
ಮಾನವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆ ಯ ಅದ್ಯಾಯನಕಾಗಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಜೀವಶ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಮನೋರೋಗಗಳ ಜೈವಿಕ ಮೂಲಗಳು Total views (230)  
ಮನಸಿನ ದುಃಖ, ಕ್ಲೇಶ ಗಳೇ ಮಾನೋವಿಕಲ್ಪಗಳು, ವರ್ಗೀಕರಿಸು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ŀ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ Total views (221)  
ಮಾನವನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ , ಅಸಾಧಾರಣ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳ ಪರಿಚಯ Total views (216)  
ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ ಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ Total views (212)  
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜನನದಿಂದ ಮರಣದ ವರೆಗೂ ಸಮಾಜದ ಕೂಸು . ಜನನವಾದಾಗ ಅವನ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಸಾಮಾಜೀಕರಣ Total views (315)  
ಆಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಜೀವಿ ಯಾದ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಪಾರ್ಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿ& ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಸ್ವ-ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನುಭವ ಮತ್ತು ಇತರರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನುಭವ Total views (223)  
ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಆರೋಪಣೆ Total views (221)  
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರ ವರ್ತನೆ ಗಳನ್ನು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರŃ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ನಾಯಕತ್ವ Total views (223)  
ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದುಕು , ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುರಿ ,ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದು ......
Pages: 19
Price: Rs 14.25   
 
ಸಮಾಜ ಪರವರ್ತನೆಗಳು Total views (221)  
ಮನೋ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ವಾದ ಮಾನವ ವರ್ತನೆ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಹಾಗೂ ಅಳೆಯಲŇ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Total views (256)  
ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ , ಎಲ್ಲಾ Ņ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ Total views (221)  
ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಪದವು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಅಗ್ರೆಶನ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ, ಈ ಪದವು ಲ್ಯņ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು Total views (228)  
ಮಾನವನ ಜೀವತದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲņ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಸಮೂಹ ಗತಿಶೀಲತೆ Total views (329)  
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಬಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಮೂಹಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ತನೆಗಳು Total views (219)  
ಇಪ್ಪತನೆಯ ಶತಮಾನ ಅಬಿವೃದ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾ&# ......
Pages: 29
Price: Rs 21.75   
 
ಜನಾಂಗಕೇಂದ್ರೀಯತೆ Total views (217)  
ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯ ಬಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ .ಆ ರೀತಿ ಇರುŅ ......
Pages: 24
Price: Rs 18   
 
ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳು Total views (231)  
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಬಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯ ......
Pages: 24
Price: Rs 18   
 
ನೈತಿಕ ವಿಕಾಸ Total views (229)  
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ , ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಷದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣನ ......
Pages: 26
Price: Rs 19.5   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ Total views (231)  
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಒಂದು ನೈ ಜತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಂಸ ......
Pages: 24
Price: Rs 18   
 
ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ವರ್ತನೆ Total views (226)  
ಅಪರಾಧಿ ವರ್ತನೆ ಯು, ಗಣನೀಯವಾದ ಗಮನ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ನ ......
Pages: 32
Price: Rs 24   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2022 Interline Publishing. All rights reserved.