Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : MPSY-13 ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
Subject      : Psychology
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 30/446
Total Price      : Rs.      : 331
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಅವಧಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು Total views (232)  
ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನವು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷ&# ......
Pages: 9
Price: Rs 0   
 
ಅವಧಾನದ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳು Total views (229)  
ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುತ್ತ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಅವಧಾನದ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಅವಧಾನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು Total views (228)  
ಬಾಹ್ಯ ವಾತಾವರಣದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ&# ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಅವಧಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು Total views (229)  
ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಾನವು ಪ್ರಮುಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಧ& ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು Total views (206)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ, ವಿನ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ವಿನ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು Total views (209)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದೃಷ್ಥಿಕೂನಗಳು & ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಸಂದರ್ಭದ ಪರಿಣಾಮ Total views (209)  
ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ, ವಿನ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸುವಿ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಮುಖಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಹತ್ವತೆ Total views (224)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಅದರ ಮಾದರಿಗಳು, ಮಾನವರು ಹೇಗೆ ń ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿಫಲತೆ Total views (209)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳು, ಮುಖ ಅಸŀ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಸಂಕೇತೀಕರಣ ,ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ, ಪುನರ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ರಚನೆ Total views (208)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಂಕೇತಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು, ಸ್ಮೃತಿಯ ವಿವ ......
Pages: 19
Price: Rs 14.25   
 
ಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳು Total views (210)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮಹತ್ವ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ, ನಾಲŇ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ Total views (209)  
ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ, ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು Total views (208)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ಮೃತಿ ನಿಖರತೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನದ ಮ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಅವಕಾಶೀಯ ಸ್ಮ್ರತಿಯ ಪರಿಚಯ Total views (208)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಕಶೀಯ ಸ್ಮೃತಿಯ ಅರ್ಥ, ಸ್ವರೂಪ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಿಯ ಸ್ತŇ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವುದು Total views (209)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾತಿನಿದ್ಯತೆಯ ಮಹತ್ವ, ಇಲಿಗಳಲ್ಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮ& ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ನಕ್ಷೆಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಂಬಗಳು Total views (211)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬರ ಟ್ವಸ್ಕಿಯವರ ವಿವರಣ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು,ಚಿತ್ರ ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75   
 
ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಠಿಕೆ : ಭಾಷೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳು Total views (215)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನೆಯ ವಿಧಾನದ ಅರ್ಥ, ಅಂಶಗಳು, ಆಯಾಮಗಳು ಹಾಗು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ &# ......
Pages: 19
Price: Rs 14.25   
 
ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ Total views (220)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯ (ಚಿಂತನೆಯ) ವಿವಿದ್ಹ್ ವಿಧಾನಗಳು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯ &# ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು - ವಾಕ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ Total views (215)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವಿದ್ಹ್ ಹಂತಗಳ ವಿಕಾಸ ಹ ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5   
 
ಭಾಷೆಯ ವಿಕಾಸ : ರೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು Total views (215)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ, ಮಾತು, ಸಂವಹನದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಪೂರ್ವಾವಶ್ಯಕತೆł ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು : ಓದುವ ಮತ್ತು ಕಾಗುಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು - ಪರಿಹಾರಗಳು Total views (217)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓದುವ, ಬರೆಯುವ, ಕಾಗುಣಿತದ ಸ್ವರೂಪ, ಓದುಗ ......
Pages: 23
Price: Rs 17.25   
 
ಪೀಠಿಕೆ - ಪರಿಭಾಷೆ, ಮುಖಗಳು Total views (212)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಅರ್ಥ, ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು, ಅನ್ವಯಿಗಳನ್ನು ಹ ......
Pages: 18
Price: Rs 13.5   
 
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳು Total views (220)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ, ಹಾಗು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಕಾರ್ಯಾತ್ ......
Pages: 28
Price: Rs 21   
 
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು Total views (213)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75   
 
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳು Total views (265)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಿವಿದ್ಹ್ ಅಒಂಶಗಳು,ಜೈವಿಕ ಅಂ ......
Pages: 19
Price: Rs 14.25   
 
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಿಕೆ Total views (217)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಪೀಠಿಕೆ -ವಿವೇಚನೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಿಕೆ- ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ Total views (252)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಯ ಅರ್ಥ, ರೂಪಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಿł ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ತಾರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ವಿವೇಚನೆ Total views (203)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಬದ್ದವಾದ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ, ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು Ņ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು Total views (203)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿನ ಘತ್ತಗಲು, ಉಪಾಯಗಳು/ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು Total views (201)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ& ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2022 Interline Publishing. All rights reserved.