Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : MPSY-14 ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇಗಗಳು
Subject      : Psychology
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 31/460
Total Price      : Rs.      : 336
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಪ್ರೇರಣೆ Total views (251)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಪದಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ......
Pages: 19
Price: Rs 0   
 
ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು Total views (302)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಆಂತರಿಕ, ಬಾಹ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅ ......
Pages: 27
Price: Rs 20.25   
 
ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು Total views (243)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಅರ್ಥ, ಹಸಿವಿನ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾ ......
Pages: 29
Price: Rs 21.75   
 
ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆವರ್ತಾನಾತ್ಮಕ ಆಧಾರಗಳು Total views (247)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ, ನೈಮಿಕ್ತರ ಅನುಬಂಧನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆ, ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಅಧŇ ......
Pages: 23
Price: Rs 17.25   
 
ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮಾಪನ Total views (248)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮಾಪನದ ವಿಧಾನಗಳ ಸ್ವಯಂ ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5   
 
ಜೈವಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು Total views (216)  
ಪ್ರೇರಣೆಯು ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅಂಶಗಳು ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶರೀರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ Total views (224)  
ಮುಖ್ಯವಾದ ನರ ತಂತು ಪ್ರಸರಣಗಳಾದ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲಿನ್, ಎಪಿನೆಪ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಡೊಪ ......
Pages: 6
Price: Rs 4.5   
 
ಮಿತ ಆಹಾರದ ವೈವಿದ್ಯತೆ Total views (225)  
ಮಾನವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ ಆಹಾರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.ನಾ& ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಪ್ರಜನನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Total views (228)  
ಮಾನವನ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಆತನ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಸಂಘಟಿಸಾಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿ& ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಲೈಂಗಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು Total views (225)  
ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಯಕೆಯಾಗಿವೆ, ಅಂತೆಯೇ ಹಸಿವು ಅಥವಾ ಬಯರಿಕೆಯನ್ತೆ& ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ(ಮೆಕ್ದ ಗಲ್) Total views (222)  
ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರೇರಣಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ&# ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು Total views (235)  
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬವಶಾಲಿಯಾದ ವರ್ತನ ವಾದ ಪಾವ್ಲೋವ್, ವಾಟ್ಸನ್, ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಮಾನವತಾವಾದಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು Total views (229)  
ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವರ್ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು Total views (228)  
ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳನ್ನು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ& ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಅಭೀಪ್ರೇರಣೆಯ ಮನೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ Total views (230)  
ಫ್ರಾಯ್ಡ್ರವರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಚಿರ ಪರಿಚಿತ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ Total views (221)  
ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಗುರಗಾಂವ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಯ ......
Pages: 26
Price: Rs 19.5   
 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಜ್ಞಾನ Total views (224)  
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜನಗಳ ಆಲ&# ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು Total views (221)  
ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರೆರೀಪಿಸಿ ಆದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಗುರಿ & ......
Pages: 25
Price: Rs 18.75   
 
ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳು Total views (237)  
ಈ ಘಟಕದ ಉದ್ದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯು& ......
Pages: 22
Price: Rs 16.5   
 
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಅನ್ವಯಿಕತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ Total views (235)  
ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಸೂತ್ರ ಆಚರಣ ಅನ್ವಯ ಗಳನ್ನು, ಅದ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇಗ Total views (226)  
ಇದು ಜೀವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದೊಳಗಿನಿಂದಲೇ ಬರುವ ಹಸಿವು, ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಭೇದ Total views (223)  
ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅನುವಂಶೀಯತೆಯ ಪ್ರಭಾವವಿರುವುದೆಂ&# ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸ Total views (723)  
ಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸವು ಅತ& ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಸಂವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ Total views (227)  
ಮಾನವನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾದರು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ& ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಸ್ರಾವಗಳು - ಅಂತಃಸ್ರಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Total views (249)  
ಸ್ರಾವಗಳು ಅಂತಃಸ್ರಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾ& ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಸಂವೇಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆ Total views (244)  
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿತಕರ ಅಥವಾ ಆಹಿತಕರ& ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಜೇಮ್ಸ್ - ಲ್ಯಾಂಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ Total views (264)  
ಸಂವೇಗದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರಲ್ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು Total views (264)  
ಸಂಜ್ಞಾನವು ಸಂವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವೇಗದ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ Total views (891)  
ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸಂವೇಗಗಳ ನಿಖಾರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ , ಅಳತೆ, ಮೌಲ್ಯಮņ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಮನೋ -ಶಾರೀರಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂವೇಗಗಳ ಮಾಪನ Total views (265)  
ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮನೋಶಾರೀರಿಕ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ಮಾಪ& ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ಶಾಬ್ದಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂವೇಗಗಳ ಮಾಪನ Total views (267)  
ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿ ತಂತ್ರಗಳು ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವೇಗಗಳ ಮಾ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2022 Interline Publishing. All rights reserved.