Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್- ಬಿ.ಎ ಇತಿಹಾಸ
Subject      : History
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 9/157
Total Price      : Rs.      : 106
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭದ ನಾಗರೀಕತೆಗಳು Total views (267)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಮಿ, ಜನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅಂಶಗಳಾದ ಪ ......
Pages: 17
Price: Rs 0   
 
ಮೌರ್ಯರು : ಶಾತವಾಹನರು ಮತ್ತು ಗಂಗರು - ಇವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು Total views (262)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ, ಶಾತವಾಹನರ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಗಂಗರ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು Total views (263)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ Total views (262)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾ& ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ Total views (262)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕ ......
Pages: 20
Price: Rs 15   
 
ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪಿನ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು Total views (266)  
ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ೧೭೮೯ ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟೆ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಯುಗ-ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಏಕೀಕರಣ Total views (269)  
ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ೧೭೯೦ ರಿಂದ ೧೮೭೦ರ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಜರ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಯೂರೋಪ್ Total views (265)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಕ ......
Pages: 32
Price: Rs 24   
 
೧೯೦೦ರ ನಂತರದ ಆಧುನಿಕ ದೂರ ಪ್ರಾಚ್ಯ Total views (272)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಷ್ಯಾದ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೂರ ಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿ& ......
Pages: 26
Price: Rs 19.5   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2021 Interline Publishing. All rights reserved.