Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್- ಬಿ.ಎ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ
Subject      : Public Administration
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 10/115
Total Price      : Rs.      : 82
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ Total views (297)  
ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯ ಕುರņ ......
Pages: 8
Price: Rs 0   
 
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನ ಕಾರ್ಯಗಳು Total views (284)  
ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ 'ಸರ್ಕಾರ'ದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವರ್ಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು Total views (278)  
ರಾಷ್ಟ್ರದ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ತರಬೇತಿ ಪಡ& ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಆಡಳಿತ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ Total views (282)  
ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾ ......
Pages: 17
Price: Rs 12.75   
 
ನೌಕರರ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Total views (287)  
ನೌಕರರ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಸಂವಿಧಾನ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಾಂಶಗಳು Total views (284)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದರೇನು ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಗಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ಸಿದ್ದಾಂತ Total views (288)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗ&# ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ Total views (287)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಾದ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯņ ......
Pages: 19
Price: Rs 14.25   
 
ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ: ಅರ್ಥ - ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ - ಗುಣ - ದೋಷಗಳು Total views (289)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತಿ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗŇ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು Total views (290)  
ಈ ಘಟಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನುತಿ& ......
Pages: 6
Price: Rs 4.5   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2021 Interline Publishing. All rights reserved.