Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : MHI-12 ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೦೦ ರವರೆಗೆ)
Subject      : History
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 32/342
Total Price      : Rs.      : 253
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳು Total views (383)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪಾತ ......
Pages: 9
Price: Rs 0   
 
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು Total views (385)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಅದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಆಕರಗಳು- ಪುರಾತತ್ವ Total views (308)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಕರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸಜ& ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಕರಗಳು Total views (380)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತಂತೆ ದೊರೆತಿರುವ ಬ್ರಾಹ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ Total views (905)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಯ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಯ ವಿಕಾಸದ ಹಂತಗಳņ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ Total views (380)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾರತದ ಈ ಆರ್ಯರ ಪೂರ್ವದ ನł ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಗರ ಯೋಜನೆ- ಅವನತಿ Total views (397)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಲದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ, ಅವರ ಕ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಪರ್ಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕರ ದಾಳಿ - ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ Total views (449)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿ.ಪೂ.6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಾಯವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಾದ ಪರ್ಷ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಕುಶಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆ -ಕನಿಷ್ಕ -ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕುಶಾನರ ಕೊಡುಗೆಗಳು Total views (683)  
ಮೌರ್ಯರ ಅವನತಿಯ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕುಶಾನರ ಏಳಿಗೆ ಪ್ರń ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಮಹಾವೀರನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ Total views (776)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ, ಅದರ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ೨೩ನೇ ಮತ್ತು ೨೪ನೇ  ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈನಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ Total views (369)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಲು ಕಲಾಕ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭೋಧನೇಗಳು Total views (797)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕನಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಯುಗ ಧ ......
Pages: 6
Price: Rs 4.5   
 
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಅವನತಿ Total views (435)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದಯಸಿದ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ, ಭಾರತವಲ್ಲದೇ ಇ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ Total views (378)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗು ಧ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳು Total views (412)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಮೌರ್ಯರು - ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ - ಅಶೋಕ ಮೌರ್ಯ -ಅವನತಿ Total views (379)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಸಂತತಿ ಅಥವ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದ ಆಡಳಿತ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Total views (633)  
ಈಘಟಕವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ವಿಶಾಲ ಆಡಳ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು Total views (640)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಆರ್ಯರ ಆಗಮನ - ಋಗ್ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ Total views (593)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆರ್ಯರ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲದ ಸಮಾಜ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Total views (442)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಿಂಧೂ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಯರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್Ń ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನ Total views (368)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಥಾರೂಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು - ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ Total views (359)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಜೈನಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಉದಯಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಗುಪ್ತರ ಯುಗ - ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ Total views (578)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಪ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು Total views (393)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿ, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ Ņ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ Total views (488)  
ಈ ಘತಕದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ, ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಥಾನೀಶ್ವರದ ವರ್ಧನ ಸಂತತಿ - ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾಲ Total views (394)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಥಾನೀಶ್ವರದ ವರ್ಧನ ಸಂತತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಭಾರದಲ್ಲಿ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ- ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು Total views (374)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ರಜಪೂತರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ Total views (369)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಜಪೂತರ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಜಪೂತರ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ Total views (390)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅರಬ್ಬದ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು Total views (468)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅರಬ್ಬರ ದಾಳಿ ನಡ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆರಂಭದ ದಾಳಿಗಳು Total views (362)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾರತವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು, ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಆರಂಭದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಳಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು Total views (365)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಆರಂಭದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು, ನಂŃ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2021 Interline Publishing. All rights reserved.