Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : BHI-22 ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 1526 ರಿಂದ 1857ರವರೆಗೆ
Subject      : History
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 24/272
Total Price      : Rs.      : 196
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಆಧಾರಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ -ಬಾಬರನ ದಾಳಿಯ ಪೂರ್ವದ ಭಾರತ Total views (357)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ ದೊರೆಗಳ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳು, ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾ ......
Pages: 12
Price: Rs 0   
 
ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಬಾಬರ್ - ಹುಮಾಯುನ್ Total views (921)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬರನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೀವನ, ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಸಮರಖಂಢವನ್ನು ł ......
Pages: 14
Price: Rs 10.5   
 
ಸೂರ್ ಮನೆತನದ ಉದಯ - ಷೇರ್ ಷಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು Total views (588)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಷೇರ್ ಷಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೀವನ, ಬಿಹಾರದ ಒಡೆಯನಾಗಲು ಒದಗಿ ಬಂದ ಸನ್ನ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 
ಅಕ್ಬರ್ -ದಾಳಿಗಳು -ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಗ್ಗೂದುವಿಕೆ - ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ -ಕಂದಾಯ ಸುಧಾರಣೆ Total views (589)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಜಹಂಗೀರ್ -ಷಹಜಹಾನ್-ಔರಂಗಜೇಬ್-ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳು Total views (362)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜಹಂಗೀರನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಅವನ ಸಾಧನ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿ ಮತ್ತು ಪತನ Total views (691)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು, ಮೊಘಲ್ Ņ ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಮೊಘಲರ ಕಾಲ-ಮೊಘಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ-ಆಡಳಿತ ಮನಸಬ್ ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Total views (392)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯಾ-ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೊಘಲರ ಮಾದರಿಯ ಆಡಳಿತ, ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳņ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ-ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ-ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು- ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು-ರೈತರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಮರು- ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು Total views (331)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ ಸಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ನಡುವŇ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿಗಳು ವ್ಯವಸಾಯ- ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು-ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ - ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು - ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ Total views (352)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡವು, ಮೊಘಲರ ಕ ......
Pages: 16
Price: Rs 12   
 
ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಶಲ ಕಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ Total views (483)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಮೊ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಮೊಘಲರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ - ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆ Total views (1344)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಮೊಘಲರು ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು, ಹಿಂ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಸೂಫೀ ಪಂಥ - ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ Total views (429)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂಫೀ ಪದದ ಅರ್ಥ, ಸೂಫೀ ಪಂಥದ ಉಗಮ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸೂಫೀ ಪಂಥದ ಪಂಗಡಗಳ ಪರ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಮರಾಠರ ಉದಯ-ಮರಾಠರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾದ ಅಂಶಗಳು Total views (342)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು, ಮರಾಠರ ಉದಯದ ಸಂದರ್ಭŃ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಶಿವಾಜಿ-ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆ-ಮರಾಠ ಶಕ್ತಿಯ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ Total views (1414)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಸೈನಿಕ Ņ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಡಳಿತ Total views (537)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯು ಸಂಘಟಿಸಿದ ನಾಗರೀಕ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಉನ್ನತಿ - ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್- ಮೊದಲನೇ ಬಾಜೀರಾಯ Total views (460)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಕಾಲದ ಮರಾಠ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಔನ್ನತ್ಯ, ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜೀರಾಯ- ಮೂರನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ -1761 - ಮರಾಠರ ಅವನತಿ Total views (522)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜಿರಾಯನ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಮೂರನೆಯ ಪಾಣಿಪಟ್ ಕದನದ ಮಾಹಿತಿ ń ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಯೂರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ - ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು - ಡಚ್ಚರು-ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರು Total views (346)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯೂರೋಪಿಯನ್ನರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ&# ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಏಳಿಗೆ - ಕರ್ನಾಟಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು -ಬಂಗಾಳದ ಒಡೆತನ - ಪ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನಗಳು Total views (1429)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಗೆ, ಸೂರ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ - ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ - ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀತಿ - ದೇಶೀಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ - ಮೈಸೂರು - ಮರಾಠರು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರು Total views (343)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಸ್ವರೂಪ - ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ -ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿದೆ -1773 - ಪಿಟ್ಟನ ಭಾರತ ಕಾಯಿದೆ ೧೭೮೪ - ಕಾರ್ನ್ವಾ್ಲೀಸನ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು Total views (715)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಆಡಳಿತವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂ ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಬ್ರಿಟೀಷರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ - ಜಮೀನ್ದಾರಿ - ರೈತವಾರಿ ಹಾಗೂಮಹಲ್ವಾಯರಿ ಹಿಡುವಳಿಗಳು - ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ -ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವಿಕೆ Total views (352)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಭೂಕಂದಾಯ ನೀತಿಯನ್ನು ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ವಸಹಾತು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜೋ-ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಪ್ರಭಾವ-ಸಮಾಜಸುಧಾರಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳು - ಬಂಗಾಳದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ Total views (342)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ - ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳ ಪಾತ್ರ -ಮೆಕಾಲೆಯ ಮಿನ್ಯುಟ್ ಮತ್ತು ವುಡ್ರಲವರ ಡೆಸ್ಪ್ಯಾಚ್ Total views (349)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2021 Interline Publishing. All rights reserved.