Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : MSN-11 ಅಭಿಜಾತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ - ಪದ್ಯ, ಗದ್ಯ, ಪಠ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ
Subject      : Sanskrit
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 24/310
Total Price      : Rs.      : 234
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಗ್ಮಯದ ಪರಿಚಯ Total views (441)  
ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಥೂಲಪರಿಚಯ, ಕಾವ್ಯದ ಉತ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳņ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪರಂಪರೆ Total views (442)  
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯದ ಉಗಮದ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ವೈದಿಕ ವಾಗ್ಮಯವನ್ನು ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯದ ಕಥಾ ಪರಿಚಯ Total views (440)  
ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ಹಲವು ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾವ್ಯ ಗುಣ ......
Pages: 6
Price: Rs 4.5   
 
ಭಾರವಿಯ ದೇಶ, ಕಾಲ, ಕೃತಿಗಳು Total views (440)  
ಭಾರವಿಯ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಅವನ ಏಕಮಾತ್ ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75   
 
ವನೇಚರನ ವೃತ್ತಾಂತ Total views (437)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂವನೇಚರನು ದ್ವೈತವ& ......
Pages: 34
Price: Rs 25.5   
 
ದ್ರೌಪದಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ Total views (434)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವನೇಚರನಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪುರೋಭವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅದನ್ನು ತ ......
Pages: 21
Price: Rs 15.75   
 
ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯಮ್ Total views (434)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯಮ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷಯಗ& ......
Pages: 23
Price: Rs 17.25   
 
ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯಮ್ Total views (435)  
ಕುಪಿತನಾದ ಭೀಮನನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುವ ಯುಧಿಷ್ಥಿರನ ವಿವೇಕಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳ ......
Pages: 29
Price: Rs 21.75   
 
ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ Total views (435)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವೇದಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಗದ್ಯ, ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಕಥಾ ಹಾಗೂ ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ Total views (434)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಮಹನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತ ಲಕ್ಷಣ, ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯದರ್ಶ ......
Pages: 5
Price: Rs 3.75   
 
ಕವಿ - ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ Total views (434)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಣನ ಕಾಲ, ದೇಶ, ಜೀವನ, ವಂಶಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಹೆಸರು, ಕವಿಯ ಜೀವಿತ, ಬಾಣನ ಕೃŃ ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಕಾದಂಬರೀ ಕಥೆ Total views (437)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ, ಜಾಬಾಲಿಯು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ, ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು ಹೇಳಿದ  ......
Pages: 15
Price: Rs 11.25   
 
ಶುಕನಾಸೋಪದೋಶ ಪೀಠಿಕೆ Total views (434)  
ಉಪದೇಶ ನೀಡುವವರು ಬಹಳ. ಕೇಳುವವರಾಗಲೀ, ಆದರಂತೆ ಆಚರಿಸುವವರಾಗಲೀ ವಿರಳ. ಒಮ್ಮೂń ......
Pages: 12
Price: Rs 9   
 
ಪಾಠ್ಯಭಾಗ - ೧ Total views (636)  
ಚಂದ್ರಪೀಡನೇನೋ ಸರ್ವಗುಣಸಂಪನ್ನ, ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪಾರಂಗತ್ಯ ಪಡೆದವನ&# ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಪಾಠ್ಯಭಾಗ - ೨ Total views (642)  
ನವತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ತಿಳಿಯಾಗಿಬೇಕಿದ್ದರņ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಪಾಠ್ಯಭಾಗ - ೩ Total views (638)  
ತನ್ನ ಗದ್ಯಕಾವ್ಯಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಬಾಣ ಕವಿಯು ಶಾಸ್ತ& ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಪಾಠ್ಯಭಾಗ - ೪ Total views (642)  
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಳೆಯುವ ನಿಲುವನ್ನು ಬಾಣ ಕವಿಯು ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಈ ......
Pages: 5
Price: Rs 3.75   
 
ಪಾಠ್ಯಭಾಗ - ೫ Total views (643)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶುಕುನಾಸನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಲಾಸ ವಿಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ & ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಪಾಠ್ಯಭಾಗ - ೬ Total views (642)  
ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜನರು ಸೀರಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅವರಿ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಪಾಠ್ಯಭಾಗ - ೭ Total views (640)  
ಶುಕನಾಸನು ತಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದನು. ಸಮಯಸಾಧಕಾರಿಗೆ, ನೀಚ& ......
Pages: 4
Price: Rs 3   
 
ಅನುವಾದದ ನಿರೂಪಣೆ Total views (644)  
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ "ಅನುವಾದ", "ಭಾಷಾಂತರ", "ತರ್ಜುಮೆ" ಎಂಬ ಪದಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಅನುವಾದ Total views (641)  
ಒಂದು ಆಡುವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದು, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ Ņ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಭಾಷಾಂತರದ ವಿಚಾರಗಳು Total views (634)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಾಗ ಬರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಶಾಸ್ತ್ರಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಅನುವಾದ Total views (632)  
"ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷಾಂತರ ದತ್ತು ಮಗನಂತೆ ಕೃತ್ರಿಮ" ಎಂಬ ಗಾದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರ ......
Pages: 20
Price: Rs 15   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2021 Interline Publishing. All rights reserved.