Interline Publishing
 info@interlinepublishing.com +91 98867 328 23 / 24 / 25   +91 80 2333 2824 Sign Up   Sign In
Interline Publishing
Skip to Reader

Procedure video

     
Title      : ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್- ಬಿ.ಎ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
Subject      : Economics
copyright © 2018   : Karnataka State Open University
Author      : KSOU
Publisher      : Karnataka State Open University
Chapters/Pages      : 10/87
Total Price      : Rs.      : 63
 
 
To Purchase, select the individual chapter(s) or click "Select all" for the complete book.

Please scroll down to view chapter(s).
Chapters
     
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ Total views (952)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ನೀವು ಅಭಾಸಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಸ್ವರೂಪವ ......
Pages: 5
Price: Rs 0   
 
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಭಾವನೆಗಳು Total views (299)  
ಈ ಘಟಕವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ಪರಿಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆ& ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು Total views (451)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಹಣ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ Total views (301)  
ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ, ಹಣದ ವಿಧಗಳ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದ ವ&# ......
Pages: 7
Price: Rs 5.25   
 
ಘಟಕ : ೫ Total views (297)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಕುರಿತ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ......
Pages: 9
Price: Rs 6.75   
 
ಘಟಕ : ೬ Total views (300)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳ ......
Pages: 11
Price: Rs 8.25   
 
ಹಣ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ Total views (311)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದರೇನು? ಆಂತರņ ......
Pages: 6
Price: Rs 4.5   
 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ Total views (305)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವŃ ......
Pages: 8
Price: Rs 6   
 
ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Total views (307)  
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಅಭಿವ್ರುದಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ......
Pages: 10
Price: Rs 7.5   
 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ Total views (304)  
ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕ ......
Pages: 13
Price: Rs 9.75   
 


 
Home
About Us
Payments
Contact Us
Claims
Help
Advertising Guidelines
Safe and Secure Payment
All major credit and debit cards are accepted.
Policies: Terms of Use | Privacy    Copyright © 2021 Interline Publishing. All rights reserved.